Obnova parketa v telovadnici OŠ Prebold

V počitniškem času se je po dolgih letih le obnovil parket v telovadnici Osnovne šole Prebold. Del sredstev se je pridobil tudi iz razpisa Fundacije za šport.

Obnova sanitarij v ZD Prebold

V letošnjem letu se bodo obnovili tudi sanitarni prostori v Zdravstvenem domu Prebold. Obnovili se bodo vsi trije prostori, s tem pa bomo pridobili WC za invalidne osebe in previjalnico za najmlajše.