Kratki povzetek 4.seje OS Prebold

Kratki povzetek iz 4. seje občinskega sveta občine Prebold. Pri točki Oblikovanje in potrditev cen JKP Žalec je občinski svet potrdil elaborat, ni pa potrdil znižanje % subvencije, zato ostajmo na 65% subvencije omrežnine odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode....