Letošnja največja investicija občine Prebold je delna rekonstrukcija in dozidava OŠ Prebold – 1.faza.

V prvi fazi se bodo zgradile nove tri učilnice za prvo triado z garderobo in novim vhodom. Dela bo izvajalo podjetje Remont, ocenjena vrednost je cca. 700.000 €.