V nedeljo, 26.5.2019 bodo v Sloveniji potekale evropske volitve 2019, na katerih bomo lahko volivke in volivci RS Slovenije odločali, kateri kandidati strank nas bodo zastopali v Evropskem parlamentu.

Volilni sistem je proporcionalen s preferenčnim glasovanjem – personalizacija volitev, pri čemer imajo volivci možnost, da vplivajo na izbiro kandidatov in ne samo na izbiro političnih strank.

Volišča bodo odprta na dan volitev od 7.00 do 19.00 ure, predčasno glasovanje bo možno na UE Žalec, Ul. Savinjske čete 5, dne 21.,22., in 23. 5. od 7.00 do 19.00.