Občinski svet Občine Prebold je na svoji 31. redni seji dne 29. septembra 2022 obravnaval Predlog proračuna Občine Prebold za leto 2023 (prva obravnava) ter ga posredoval v 15 dnevno javno obravnavo do petka 14.10.2022.

Gradivo je na voljo na spletni strani Občine Prebold in na sedežu Občine Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold.

Pripombe posredujte na naslov Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold ali na elektronski naslov: obcina@prebold.si

Bodi aktiven in podaj svoje predloge in pripombe!