Kratki povzetek iz 4. seje občinskega sveta občine Prebold.

Pri točki Oblikovanje in potrditev cen JKP Žalec je občinski svet potrdil elaborat, ni pa potrdil znižanje % subvencije, zato ostajmo na 65% subvencije omrežnine odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

Občinski svet je tudi potrdil/imenoval Komisijo za reševanje spora z denacionalizacijo Pavlin. Imenoval je 5 člansko komisijo v sestavi: predsednik Marjan Golavšek, člani: Liljana Kač, Sonja Stergar, Branko Verk in Matija Jager.