Lista NEODVISNI ZA PREBOLD

LOKALNE VOLITVE 2022

Lista NEODVISNI ZA PREBOLD smo skupina občanov, ki se vedno bolj zaveda vpliva aktivne civilne družbe na kvaliteto življenja v lokalni skupnosti. S svojim delovanjem želimo so prispevati k oplemenitenju kulture bivanja za vse občane na način, da bo Občina Prebold prijazen dom za vse.

V občinskem svetu vas bomo dostojno zastopali, vam prisluhnili, če nas boste pocukali za rokav in pomagali po najboljših močeh. Imamo znanje, ki ga nadgrajujemo in dobršno mero življenjskih izkušenj. Zavedamo se, da samo z roko v roki pridemo do najboljših rezultatov.

PROGRAM ZA NADLJNI RAZVOJ V OBČINI PREBOLD

 • Uvedba participatornega proračuna (večja vloga občanov in krajevnih odborov kot posvetovalnih teles),
 • izvedba aktivnosti za ureditev centra Prebold,
 • prenova in ureditev Bazena Prebold s pripadajočim športnim parkom,
 • Gaj zasnovati in izvesti kot večnamenski prireditveni prostor na prostem,
 • podpirati enakomeren razvoj občine vključno z vsemi pripadajočimi zaselki,
 • poskrbeti za družabni prostor za najstnike in mladino, da se bodo lahko v vseh letnih časih neovirano družili tako kot bodo želeli,
 • ustanovitev Zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino,
 • obuditev ribnika Prebold z okolico,
 • nadaljnja skrb za vzpodbujanje in financiranje športnih in društvenih dejavnosti,
 • ohranjanje subvencij na vseh področjih in subvencijo omrežnine,
 • nadaljevanje aktivnosti za ohranjanje naziva Občina prijazna invalidom,
 • usklajena zasnova in izgradnja kulturnega centra Prebold (med Lončarjem in vrtcem),
 • nadaljevanje aktivnosti za umiritev prometa na relaciji Latkova vas – Prebold- Trbovlje tudi s postavitvijo semaforjev za omejitev hitrosti,
 • urejanje cestne infrastrukture v hribovitem predelu občine.

Kandidati Liste NEODVISNI ZA PREBOLD

Lokalne volitve 2022 za občinski svet – 20. november 2022

Miha Fonda

Miha Fonda

dipl. inž. gozdarstva

Liljana Kač

Liljana Kač

ekonomski tehnik

Matic Pečovnik

Matic Pečovnik

kemijski tehnik

Manica Ocvirk

Manica Ocvirk

viš. med. sestra

Janez Pikl

Janez Pikl

inž. logistike

Branka Kumer

Branka Kumer

trgovka

Uroš Herman

Uroš Herman

mag. znanosti s področja zgodovine

Nina Fajfar

Nina Fajfar

dipl. organizatorka dela

Aleks Artelj

Aleks Artelj

avtokaroserist

Petra Obrez

Petra Obrez

pomočnica vzgojiteljica

Ivan Pilko

Ivan Pilko

upokojenec

Nina Sušec

Nina Sušec

dipl. ekonomist

Matija Zavšek

Matija Zavšek

dipl. inž. gradbeništva

Jelka Zupan

Jelka Zupan

upokojenka

Sergej Vedenik

Sergej Vedenik

slikopleskar

Kontaktirajte nas

Želimo prisluhniti vašim težavam in željam pri bivanju v občini Prebold. Pišite nam preko spodnjega kontaktnega obrazca in z veseljem vam bomo prisluhnili! Vse pridobljene osebne podatke bomo obravnavali zaupno in le z nameni medsebojnega komuniciranja.

3 + 1 =