POSLANSTVO LISTE NEODVISNI ZA PREBOLD

Člani Liste Neodvisni za Prebold se bomo zavzemali za dobrobit vseh prebivalcev v občini Prebold. V času kampanje za lokalne volitve 2018 ste nam posredovali konstruktivne predloge in mnenja o našem delu. Tako sklepamo da smo na dobri poti, da skupaj z vami našo občino v prihodnje še izboljšamo in povečamo kvaliteto življenja nas vseh. Tudi v prihodnje bomo prisluhnili vašim željam in predlogom ter se zavzemali za njihovo realizacijo.

Uvedba participatornega proračuna mora biti realizirana do konca mandata občinske uprave leta 2022, saj bo pripomogel k soodločanju občanov pri načrtovanju in realizaciji projektov, ki so pomembni za občane.

Jernej Gigerl

dip. inž. radiologije

Ureditev centra Prebolda, športnega parka in parka Gaja mora biti ena od pomembnejši prioritet v naslednjih letih. Z obnovo bomo zvišali raven kakovosti življenja občanov in občank v naši očini!

Petra Obrez

pomočnica vzgojiteljica

V Občini Prebold moramo poskrbeti za pripravo strategije za zaščito naravnega okolja in sanacijo degradiranih območij (divja odlagališča, ekološki otoki…) ter poučiti občane o pomembnosti varstva okolja.

Manica Ocvirk

višja medicinska sestra

Z dobro zastavljenimi projekti lahko povečamo vsoto denarja, pridobljenga iz strani evropskega denarnega sklada, za razvoj malega gospodarstva in turizma na podeželju.

Nina Sušec

diplomirana ekonomistka

Umiritev prometa na relaciji Prebold – Trbolje ni pomembno le zaradi varnosti v cestnem prometu ampak tudi za izboljšanje kvalitete življenja občanov, ki bivajo ob cesti!

Matej Gorišek

inž. rudarstva in geotehnologije

Obnovitev območja ribinika Prebold bi pripomogla k obuditvi družabnega življenja in življenja društev v naravi občine Prebold. 

Uroš Herman

mag. znanosti s področja zgodovine

Predstavniki Liste  v občinskem svetu občine Prebold

Predstavniki Liste Neodvisni za Prebold v občinskem svetu občine Prebold bomo zagovarjali projekte, ki bodo v interesu občanov in občank. Zavzemali se bomo za uravnotežen proračun občine terza investicije, ki bodo namenjene predvsem izboljšanju življenja vseh nas.

Miha Fonda

Miha Fonda

dipl. inž. gozdarstva

Predsednik odbora za kmetijstvo in gozdarstvo.

Član odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe.

Član komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Lilijana Kač

Lilijana Kač

ekonomski tehnik

Članica odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti,

Članica odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami.

Članica sveta Osnovne šole Prebold.

Nina Fajfar

Nina Fajfar

dipl. organizatorka dela

Članica odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.

Janez Pikl

Janez Pikl

inženir logistike

Član odbora za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Matija Zavšek

Matija Zavšek

dipl. inž. gradbeništva

Član odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami.

Predstavniki Liste  v krajevnih odborih občine Prebold

Naloga predstavnikov v krajevnih odborih je prisluhniti željam krajanov, želje nato predstaviti občinskemu svetu občine, le ta pa jih mora vključiti v načrtovanje razvoja posameznih okrajev. V prihodnje bodo imeli tudi večjo odgovornost zaradi uvedbe participatornega proračuna, ki bo vsem občanom omogočil izvedbo projektov, ki jih bodo samo predlagali. 

Janez Pikl

Janez Pikl

KO Kaplja vas

Nina Fajfar

Nina Fajfar

KO Prebold - Na zelenici

Manca Ocvirk

Manca Ocvirk

KO Dolenja vas

Uroš Herman

Uroš Herman

KO Dolenja vas

Jernej Gigerl

Jernej Gigerl

KO Latkova vas

Kontaktirajte nas

Želimo prisluhniti vašim težavam in žejlam pri bivanju v občini Prebold. Pišite nam preko spodnjega kontaktnega obrazca in z veseljem vam bomo prisluhnili! Vse pridobljene osebne podatke bomo obravnavali zaupno in le z nameni medsebojnega komuniciranja.

7 + 13 =