Nekatere občine so pričele uspešno izpolnjevati volilne obljube med katerimi so bile tudi uvedba PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA.

Pred natanko enim letom so potekale lokalne volitve na katerih so kandidati za župana obljubljali uvedbo participativnega proračuna. V občini Prebold so trije kadidati obljubili (Miha Fonda, Vinko Debelak in Ksenija Rozman), da ob izvolitvi uvedejo participativni proračun – participacijo občanov.

KAKO JE V OBČINI PREBOLD?

Kje so ga na novo uvedli:

OBČINA KOPER, OBČINA SLOVESKE KONJICE , OBČINA HRASTNIK