Video nadzor ekološkega otoka Dolenja vas

Zaradi večletnega nepravilnega odlaganja smeti na ekološkem otoku v Dolenji vasi, se je občine Prebold odločila za video nadzor. Odpadke, ki ne sodijo na ekološki otok, je možno odložiti v zbirnem centru odpadkov v Latkovi vasi (zraven podjetja...