Imenovanje članov krajevnih odborov

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 3. seji dne 21.1.2019 obravnavala predloge za člane Krajevnih odborov Občine Prebold. Vse dodatne informacije si lahko preberete v priloženem dokumentu. 06_imenovanje_KODownload