Participativni proračun – kaj je to?

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi odločajo neposredno občanke in občani. Predloge za projekte bodo oblikovali občanke in občani. Skladnost projektnih predlogov s cilji in zmožnostmi občine pa preučila...

Lokalne volitve 2022

Državna volilna komisija je z dne 5.9.2022 razpisala volitve in roke s katerimi pričnejo teči volilna opravila. Lokalne volitve bodo potekale 20.11.2022 od 7.00 do 19.00. Lista NEODVISNI ZA PREBOLD gre naprej in bo z ekipo kandidatov zastopana na lokalnih volitvah....

Nova spletna stran

SPOŠTOVANI OBČANI IN OBČANKE Lista NEODVISNI ZA PREBOLD bo svoje delo opravljala v korist vseh občanov in občank, v celotnem mandatu, zato smo vam pripravili spletno stran. Na strani lahko najdete informacije o naših članih, tekočem delu, predstavnikih v občinskem...

Uradni rezultati

Uradni rezultati Lokalnih volitev 2018 v Občini Prebold. Več informacij o lokalnih volitvah 2018 lahko najdete na spletni strani: http://volitve.gov.si/lv2018/index.html.