Obiskali smo trim stezo pod Žvajgo, ki je bila nekoč ena lepših vadbeno/športnih stez v naravnem okolju v Spodnji Savinjski dolini. Danes je žal opuščena, saj se je zaradi nerešenih denacionalizacijskih sporov opustila ali so jo vandali namensko uničili.

Želja krajanov Prebolda in občanov občine Prebold je, da bi trim steza ponovno oživela in služila svojemu namenu, saj je pogorje Žvajge izredno primerno za tovrstno dejavnost in možnost nadaljnega razvoja turizma v naravi.

Primeri dobre prakse TRIM STEZ ALI TRIM OTOKOV.

Lista Neodvisni za Prebold bomo oporazjali na tovrstne primere, katere bomo tudi pregledali in podali svoja mnenja, seveda pa ste vsi občani vabljeni k podajanju predlogov in pobud.