Zaradi večje varnosti peščev (šolarjev) se bodo letos tudi urejale prometne površine v centru Prebolda.