V letu 2020 se bodo v občini Prebold izvedli večji gradbeni projekti.

Eden izmed večjih je nadaljevanje gradnje/rekonstrukcije Osnovne šole Prebold – II. faza. V predelu Matk se bo nadaljevala gradnja vodovoda “Izgradnja vodovoda Burkelčev hrib – II.faza, v Dolenji vasi se bo gradilo krožišče v sodelovanju z RS. Ker se v letu 2019 ni pričelo z gradnjo pločnika mimo godbeniškega doma (klanec pri graščini) se planira v letošnjem letu izgradnja le tega in obnova vodovoda.

Druga faza obnove OŠ Prebold obsega dela v prtljičju in sicer rušitev osrednjega dela – kuhinja, jedilnica, garderoba, predprostor, stari vhod za prvo triado in kabinet pred knjižnico. Na novo se bo zgradilo kuhinjo, jedilnico, kabinete, prostor za čistilke, prostor za svetovalne delavke ter zunanja ureditev dvorišča. V tej fazi se bodo tudi izvedla vzdrževalna dela, preuredile garderome v kleti ter zamenjala salonitna kritina na starem delu šole.

Seveda se bodo v občini Prebold še gradili manjši projekti o katerih pa vas bomo vestno obveščali, aktualne pa budno spremljali.